Module ESP32 Wifi Bluetooth IoT

More Views

Module ESP32 Wifi Bluetooth IoT

Giá 240.000₫

Details

Tại sao nên chọn Modun ESP32-WROOM-32?
ESP32-WROOM-32 có thể kết nối với bluetooth hoặc wifi.
Dualcore có khả năng xử lí được nhiều chương trình cùng lúc với tốc độ cao.
Ngoài ra, ESP32-WROOM-32 có nhiều chuẩn giao tiếp khác nhau: SD-card, UART, SPI, SDIO,... và nhiều tính năng nổi bật khác.

 • ESP32-WROOM-32 contains two low-power Xtensa® 32-bit LX6 microprocessors
 • 448 KBytes ROM for booting and core functions
 • 520 KBytes on-chip SRAM
 • 8 KBytes SRAM in RTC SLOW
 • 8 KBytes SRAM in RTC FAST
 • 1 Kbit of EFUSE, 256 bits MAC
 • WiFi: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n up to 150 Mbps)
 • Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification
 • Wi-Fi mode Station/softAP/SoftAP+station/P2P
 • Security WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
 • Encryption AES/RSA/ECC/SHA
 • IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
 • Interfaces: SD-card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S , IR, GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DAC, Hall sensor, temperature sensor
 • Operating temperature -40 + 85C
 • Operating voltate: 2.2-3.6V
 • Consumption: 80 mA typ
 • Dimensions: 18 mm x 20 mm x 3 mm
Module ESP32 Wifi Bluetooth IoT
Sale

Không sẵn có

Hết hàng