Module GY-85 9DOF Bậc Tự Do ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L

More Views

Module GY-85 9DOF Bậc Tự Do ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L

Giá 285.000₫

Module GY-85 9DOF Bậc Tự Do ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L
Sale

Không sẵn có

Hết hàng