ST-Link V2 mini

More Views

ST-Link V2 mini

Giá 100.000₫

Details

ST-Link / V2 mini là một phiên bản thu nhỏ của ST-Link / V2 có chức năng debug/programing cho STM8 và STM32. Đây là một phiên bản thay thế ST-Link V2 với chi phí thấp, hỗ trợ cho cả STM8 lẫn STM32. Nguồn cung cấp vào 5V với đầu ra 3.3V.

Mô tả chức năng:

 1. Hỗ trợ đầy đủ các STM32 giao diện SWD để gỡ lỗi, giao diện đơn giản 4 dây (bao gồm nguồn cung cấp), tốc độ nhanh, hoạt động ổn định;
 2. Hỗ trợ đầy đủ các STM8 giao diện SWIM tải về và gỡ lỗi (môi trường phát triển phổ biến như IAR, STVD và tương đương được hỗ trợ); Phiên bản phần mềm hỗ trợ như sau:
  •   ST-LINK Utility 2 trở lên
  •   STVD 4.2.1 trở lên
  •   STVP 3.2.3 trở lên
  •   IAR EWARM V6.20 trở lên
  •   IAR EWSTM8 v1.30 trở lên
  •   Keil RVMDK V4.21 trở lên
 3. Hỗ trợ nâng cấp firmware tự động, theo sản phẩm của ST. Firmware xuất xưởng đã được nâng cấp lên V2.J17.S4 mới nhất;
 4. Sơ đồ nối dây
 • Kết nối chân từ mạch nạp đến STM8 theo thứ tự:
  • NRST -- RST
  • SWIM – SWIM
  • 3.3V -- 3.3V   
 • Kết nối chân từ mạch nạp đến STM32 theo thứ tự sau:
  • NRST -- RST
  • SWCLK -- TCK
  • SWDIO -- TMS
  • SW DRIVERS
  • 3.3V -- 3.3V   

 

Chương trình nạp

Driver cho windows

Mọi công cụ hỗ trợ có thể xem thêm tại đây

 

 

ST-Link V2 mini
Sale

Không sẵn có

Hết hàng